เจ้าของบล็อก

เจ้าของบล็อก
สนชัย ทวีอินทร์

๑๘ มกราคม ๒๕๕๔

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 11 มกราคม 2554 โรงเรียนกระเทียมวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2553 รอลุ้นการประกาศผลอย่าง เป็นทางการ...ชมภาพกิจกรรมการประเมินครับ
ตอบคำถามต่อคณะกรรมการสำหรับการประเมินด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน


ร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกกับคณะกรรมการประเมิน

ไม่มีความคิดเห็น: